Enviromentálne výhody nákupu repasovaných PC

Ľudia si kupujú repasovanú elektroniku z viacerých dôvodov. Jej nákup má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie. Napriek tomu, o týchto dopadoch počujeme stále v malej miere. Veľké množstvo elektroodpadu v tonách, každoročne zamoruje oceány či iné časti sveta. 

Kvôli neustálej výrobe nových a nových zariadení je toto číslo stále vyššie. Repas počítačov však prispieva k zmierňovaniu týchto fatálnych následkov. 

  • Repasované PC znižujú vplyv práce a výroby

Výroba v prvom rade spôsobuje veľa vedľajších produktov, medzi ktoré patrí najmä odpad. Často obsahuje látky, ktoré znečisťujú ovzdušie či vodu. Obrovské korporácie tiež využívajú veľa energie, ktorá sa spotrebuje pri montáži, tvorbe či preprave. Nadmerné využívanie energie zvyšuje skleníkové plyny v atmosfére. Repas počítačov obnovuje starší hardvér, čím prispieva k zníženiu vedľajších účinkov výroby. 

  • Repasované PC zabraňujú prenikaniu toxínov do prostredia

Počítače obsahujú niekoľko toxických komponentov. Príklady zahŕňajú olovo, chróm či kadmium. Olovo môže spôsobiť anémiu, poškodenie mozgu alebo smrť. Ak do ovzdušia unikne kadmium, dokáže usmrtiť alebo poškodiť pľúca. Chróm spôsobuje alergické reakcie a poškodenie pečene. 

Tieto devastačné účinky majú na životné prostredie vyradené počítače, ktoré skončia na skládkach. Nebezpečné látky prenikajú do pôdy a kontaminujú vodu. Ovplyvňujú tak život rastlín a zvierat, ktoré sa stávajú nebezpečné pri konzumácii človekom. 

  • Repasované PC znižujú množstvo elektroodpadu či dopyt po dieloch a surovinách

24-hodinová produkcia nových výrobkov každý deň, zvyšuje množstvo elektrického odpadu na skládkach. Tým sa bohužiaľ zvyšuje aj riziko šírenia toxínov a chemických látok. S nimi sa môže zmiešať napríklad dažďová voda, ktorá ich rozšíri. V dôsledku toho dôjde ku kontaminácii podzemných vôd, čo ovplyvní životy ľudí aj zvierat. 

Repasované počítače znižujú dopyt po nových dieloch a surovinách. Pri vyhľadávaní vzácnych surovín tak nedochádza k ťažbe alebo ničeniu biotopov.Tento príspevok bol uverjnený v Novinky