Záruka – vaša istota a dôvera v nás

Reklamačný protokol na stiahnutie

Reklamačný protokol

V prípade reklamácie si stiahnite reklamačný protokol, pošlite vyplnený na reklamacie@repc.sk a my všetko ostatné vybavíme.

Postup reklamácie

1. Reklamácia vyvolaná chybou spôsobenou zo strany spoločnosti SHARK.SK j. s. a. ako dodávateľa:

  • ak zákazník dostane tovar, ktorý je nefunkčný hneď od začiatku (napr. vinou nesprávneho zabalenia, zlej manipulácie pri rozvoze…),
  • ak zákazník dostane tovar, ktorý nemal dostať,
  • ak sa zákazníkovi tovar pokazí do jedného týždňa bez jeho zavinenia,

reklamácia sa vyrieši na náklady našej spoločnosti v čo najkratšom možnom čase.

2. Štandardná reklamácia:

Zákazník čo najskôr po zistení akejkoľvek chyby na tovare oznámi poruchu a následne sa dohodne s pracovníkom obchodného oddelenia na vyhovujúcom riešení.

Reklamovaný tovar si stiahneme bezplatne prostredníctvom našich bezplatných rozvozov, prípadne pokiaľ je potrebné riešiť reklamáciu expresne môžete chybný tovar poslať poštou na svoje náklady, ten bude následne postúpený na základe vyplneného reklamačného protokolu servisnému stredisku našej spoločnosti, ktoré preverí predmet a oprávnenie reklamácie a zariadi odstránenie zistených chýb či porúch:

  • pokiaľ sa jedná o oprávnenú reklamáciu, servisné stredisko ju vyrieši najneskôr do 30 kalendárnych dní pracovných dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. V prípade, že sa jedná o neriešiteľný problém, bude zákazník najneskôr do 3 dní informovaný o stave reklamácie, ktorá sa bude ďalej riešiť špecificky na základe vzájomnej dohody. Pokiaľ sa reklamácia vybaví skôr, než do 30 dní, bude o tom zákazník informovaný, pričom si bude môcť tovar vyzdvihnúť osobne, alebo mu bude doručený bezplatne v rozvozom termíne (pre informáciu ohľadom príslušného dňa pre vaše mesto, kontaktujte svojho obchodníka) na náklady spoločnosti.
  • Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom, po záruke a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska v mieste uplatnenia reklamácie. Neuznané reklamácie a pozáručne opravy vykonané firmou MB TECH BB s.r.o. sú spoplatnené podľa času vykonanej opravy ( 1 servisná hod. = 25 € bez DPH, počíta sa každá začatá) a náhradných dielov ktoré sú pri oprave použité. Oprava sa začne vykonávať až keď zákazník odsúhlasí vypracovanú cenovú ponuku. V prípade že s ňou zákazník nesúhlasí, účtuje sa mu poplatok za diagnostiku vo výške 15€ bez DPH.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie

1. Neúplný popis chyby. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu chyby “nefunguje”. Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom chyby a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis chyby napr.: „monitor zobrazuje po zapnutí iba odtiene červenej farby a v pravom hornom rohu čierny fľak o šírke cca 5 cm.“

2. Poškodené ochranné nálepky. Nedávajte svojvoľne dole žiadne nálepky (z procesorov, pamätí atď.), inak automaticky strácate nárok na záruku.

3. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme, čítajte návody a readme súbory ušetríte tým mnoho času a peňazí.

4. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

5. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou tovaru konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.

6. Reklamácia parametrov, ktoré sa na prvý pohľad javia ako chyba, ale sú sú prirodzenou časťou tovaru. Napríklad pri monitoroch s obrazovkou trinitron a fd trinitron pri bližšom pohľade možno zbadať 2 jemné pásiky, ktoré však neznamenajú poškodený obraz, ale slúžia na jeho synchronizáciu.

7. Vypálené body u LCD monitorov – norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore až 5 vypálených na 1milión bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované. Podľa ISO normy v tabuľke je maximálny pomer chybných pixelov / na milión dobrých :

  • 2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
  • 2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
  • 5ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červené, modré atď.

Príklad: na displeji 15″ LCD monitora je 0,786432 milióna pixelov – povolených 5 na 1 milión – preto 5*0,78 = 3,9 chybného pixelu na monitor.